Mới
Mới
Mới
Mới
Mới
Mới

Bó hoa tiền 10k

Hoa quấn tiền 10k

1.100.000 
Mới
Mới

Bó hoa tiền 5k

Hoa cuộn tiền 5k

599.000 
Mới
Mới
Mới
Mới
Mới
Mới
Mới

Bó hoa tiền 1k

Bông hoa tiền 1k

399.000 
Mới

Bó hoa tiền 50k

Hoa bằng tiền 50k

3.550.000 3.600.000 
850.000 
1.300.000 

Bó hoa tiền 20k

Hoa tiền trái tim 20k

1.350.000 
Mới
1.300.000 
Mới
520.000 
Mới
950.000 
Mới
250.000 
Mới
599.000 
Mới
750.000 
650.000 
Mới
350.000 
Mới
600.000 
Mới
650.000 
Mới
599.000 
Mới
1.299.000 
-4%

Bó hoa tiền 100k

Hoa tiền 100k 20 tờ

2.500.000 
-4%
2.850.000 
Mới

Bó hoa tiền 50k

Hoa tiền 50k 60 tờ

3.750.000 
New

Bó hoa tiền 500k

Hoa tiền 2 đô 1 bông

399.000 
1.550.000 

Bó hoa tiền 20k

Hoa tiền 20k kiểu đứng

1.550.000 
0969.631.493
Chat hỗ trợ
Chat ngay